7 weetjes over de meikever

7 weetjes over de meikever

Geliefd en gehaat: deze kleine kever is de ster in veel sprookjes en vertellingen maar wordt desondanks van tijd tot tijd keihard bestreden.

1. Ondergronds leven

Wanneer de volledig ontwikkelde meikever in het voorjaar uit de aarde kruipt en wegvliegt, heeft hij het grootste deel van zijn leven er al op zitten. Hij heeft dan drie tot vier jaar ondergronds doorgebracht in het larvestadium. Het volwassen insect leeft maar vier tot zes weken.

2. Meikeverjaar

Door deze levenscyclus volgt er op drie 'keverarme' jaren eentje met veel kevers, het zogenaamde meikeverjaar. Helaas is de kleine kever hier niet meer zo goed vertegenwoordigd als in grootmoeders tijden, toen enorme zwermen onze velden, bossen en weiden bezetten.

3. Het kleine verschil

In onze regionen komen 3 soorten meikevers voor: de gewone meikever, de zandmeikever en de zeldzame Melolontha pectoralis. Je kunt de insecten uit elkaar houden door hun verschillend gevormde en gekleurde achterlijfjes. Ook mannetjes en vrouwtjes zijn zo te onderscheiden.

4. Antenne

Een andere manier om meikevermannetjes en -vrouwtjes te onderscheiden zijn de antennes. Die van de mannetjes zijn aanzienlijk groter en hebben per antenne 7 'blaadjes', die van de vrouwtjes hebben er 6. De antennes zijn uitgerust met reuksensoren en vormen dus als het ware de neus van de kever.

5. Kevers in de rechtbank

De larven van de meikever zijn hongerig en beknabbelen de wortels van o.a. bomen. Het insect wordt daarom als schadelijk gezien en bestreden. In de middeleeuwen werd de kever zelfs voor het gerecht gesleept en veroordeeld om de velden binnen 3 dagen te verlaten. Hij heeft zich er niet aan gehouden...

6. Protestlied

Tot in de 70er jaren werd de massaopkomst van de meikever met de inmiddels verboden insecticide DDT bestreden. Als gevolg daarvan was het insect bijna verdwenen, wat de liedjesschrijver Reinhard Mey in 1974 aanspoorde zijn lied "Er zijn geen meikevers meer" te schrijven.

7. Kleine ster

In veel sprookjes en vertellingen speelt de meikever een belangrijke rol, onder andere 'Petertjes reis naar de maan', 'Duimelijntje' en  'De kleine Johannes'.

 

Bron: Hart voor Dieren

-
JA, ik help dieren in nood!Doneer nu