HartvoorDieren Lotgevallen: Stichting Vogelklas Karel Schot

11 oktober 2016

Toen biologieleraar Karel Schot in 1980 na een kort ziekbed onverwachts overleed, stond hij tot ver buiten de klaslokalen bekend als de vogelmeester van Rotterdam. Zijn vaste krantenrubriekjes over de natuur en de verhalen over hoe hij met zijn leerlingen zieke en gewonde vogels verzorgde, maakten hem tot ver buiten de havenstad een bekendheid. Zijn nalatenschap was groot: vele (oud-)leerlingen denken - ook nu nog - met warme gevoelens terug aan de tijd die zij bij Karel in de klas doorbrachten. Karel had hen dichter bij de natuur gebracht. Letterlijk, want wie van u kan zeggen dat hij letterlijk oog in oog heeft gestaan met een roerdomp? Of dat ze een houtsnip de vrijheid heeft teruggegeven?

Geïnspireerd door hun mentor pakten enkele van zijn oud-leerlingen zijn werk op. Ze richtten een vogelopvangcentrum op: Stichting Vogelklas Karel Schot. Hulpbehoevende vogels werden niet langer gehouden in een klaslokaal, maar in volières die in een voormalige schooltuin verrezen.
De eerste patiënten dienden zich direct aan. Drie zwanen verhuisden mee en slenterden stoïcijns over het terrein terwijl de eerste vogelverblijven nog in aanbouw waren. Die drie zwanen, twee kleine zwanen en een wilde zwaan, werden de mascottes van de nieuwe Vogelklas, met een ereplaats op ons logo. Zwanen spreken tot de verbeelding. Het zijn statige en waardige vogels die symbool staan voor wat ieder vogelopvangcentrum nastreeft: vogels in vrijheid in gezondheid. Ook in een ander opzicht was het logo treffend gekozen, want aan zwanen heeft de Vogelklas geen gebrek.

Zwanen die hulp nodig hebben

Jaarlijks hebben zo’n vierhonderd knobbelzwanen het geluk dat ze geholpen worden in de Vogelklas. Hoewel het slechts vier procent van het totaal aantal dieren betreft, stellen de zwanen heel wat eisen aan het opvangcentrum. Tien zwanen huisvesten vergt toch iets meer dan tien roodborstjes. Er zijn speciale voorzieningen getroffen om die grote watervogels te verzorgen. Dankzij steun van vele begunstigers – waaronder niet in de laatste plaats Gemeente Rotterdam en Stichting DierenLot – kreeg de Vogelklas dit voor elkaar. Naast ruime bassins met een gazonnetje zijn er custom made zwanenhaken en speciale zwanentassen om de dieren te vangen en te vervoeren. 

We mogen dankbaar zijn voor alle steun die we als Vogelklas ontvangen. Niet alleen omdat we hiermee Karels werk – het bijeen brengen van mens en dier – voort kunnen zetten. Maar ook omdat we hierdoor extra goed kunnen zorgen voor onze mascottes. Zij hebben ons tenslotte al die jaren geluk gebracht. 

Tekst: André de Baerdemaeker (voorzitter Stichting Vogelklas Karel Schot)  

Foto‘s: Archief Vogelklas (2), Chris van Rijswijk (2)

 

 

Deel dit artikel met anderen:
JA, ik help dieren in nood!Doneer nu