6 weetjes over de korenwolf

6 weetjes over de korenwolf

De korenwolf is een aandoenlijk ogend, in het wild levend knaagdier dat thuishoort op onze graslanden en akkers. Helaas wordt de soort met uitsterven bedreigd en moeten fokprogramma’s helpen om het knaagdiertje in het wild te behouden.

1. Even voorstellen
De Europese hamster, ook bekend als wilde hamster, veldhamster, zwartbuikhamster of korenwolf (Cricetus cricetus), behoort tot de familie van de Cricetidae en is een knaagdier. In 1758 werd de soort voor het eerst wetenschappelijk beschreven. Gemiddeld leeft de korenwolf zo’n twee tot drie jaar. Deze hamstersoort komt voornamelijk voor in graslanden, velden, steppen en akkers, en is ook te vinden in Nederland.

2. In het zuiden
De korenwolf heeft een beperkt verspreidingsgebied en komt voornamelijk voor in Zuid - en Midden-Limburg, ten zuiden van Roermond. De hamstersoort leeft specifiek op löss- en leemgronden, omdat deze grondsoorten voldoende stevigheid en goede ontwatering bieden voor de constructie van burchten. Sinds 2002 zijn er actieve inspanningen ondernomen om korenwolven opnieuw uit te zetten. In 2020 werd het aantal korenwolven in Nederland geschat op 1.500.

3. Minder jongen
Het aantal korenwolven is volgens de Internationale Unie voor Natuurconservatie (IUCN) drastisch gedaald. Het knaagdier plant zich, door nog onbekende redenen, steeds minder voort en krijgt tegenwoordig nog maar 5 à 6 jongen tegen gemiddeld 20 jongen per jaar in de vorige eeuw. Hierdoor nam de populatie de laatste 10 jaar met minstens 80% af.

4. Akkers en beheer
De korenwolf is sterk afhankelijk van graanakkers en de plant luzerne, maar ook van een korenwolfvriendelijk beheer. De hamster staat op het menu van verschillende roofdieren; daarom is het van groot belang dat vrouwtjes meerdere nesten per jaar kunnen krijgen. Het is daarom essentieel dat boeren hun graan later in de zomer oogsten, zodat de korenwolf dekking heeft in de graanalmen. Graanakkers zijn sowieso van groot belang, omdat korenwolven hier graag leven. Helaas wordt tegenwoordig slechts ongeveer 20% van alle akkers gebruikt voor graanteelt, terwijl dit in het verleden 70% was.

5. Winterslaap
De korenwolf is een van de weinige knaagdieren in Nederland die een winterslaap houden. Tijdens de koudere periode, vanaf oktober, verblijft de wilde hamster in zijn ondergrondse burcht en overleef t hij op de wintervoorraad van graan en lichaamsvet. Elke hamster graaf t zijn eigen burcht, die in d e loop van zijn of haar leven steeds verder wordt uitgebreid. De korenwolf is een aandoenlijk ogend, in het wild levend knaagdier dat thuishoort op onze graslanden en akkers. Helaas wordt de soort met uitsterven bedreigden moeten fokprogramma’s helpen om het knaagdiertje in het wild te behouden.

6. Hamsteren
De korenwolf ontleent zijn naam aan zijn gewoonte om voedsel te hamsteren. In een jaar kan hij tot wel zes kilo voedsel verzamelen. Tijdens het verzamelen slaat hij het voedsel tijdelijk op in zijn wangzakken. De naam korenwolf is eigenlijk een vervorming van
het Limburgse woord ‘korenwoof’. In het Limburgse dialect betekent ‘woof ’ gulzig, en koren ver wijst natuurlijk naar het voedsel dat hij graag eet. De korenwolf is voornamelijk ’s avonds en ’s nachts actief op zoek naar voedsel. Dit is handig, omdat hij in het donker niet opvalt vanwege zijn zwarte buik. Wanneer er gevaar dreigt, kan hij rechtop gaan staan als verdedigingsmechanisme.

 

-
JA, ik help dieren in nood!Doneer nu