Vogelgriep in Nederland

Er heerst nog steeds volop vogelgriep en daarbij is veel aandacht voor de pluimveehouderijen maar gelukkig is er nu ook aandacht voor de wilde vogels die hiervan de dupe zijn. De vogelopvangcentra en dierenambulances zijn er hartstikke druk mee. En helaas dragen zij ook de meeste kosten om vogelgriepslachtoffers te helpen, denk daarbij aan dierenartskosten voor euthanasie, hoge brandstofkosten en dure beschermingsmiddelen. 

Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de actuele stand van zaken en hier vindt u handvatten voor zowel gemeenten als voor dierenhulporganisaties hoe om te gaan met vogelgriep

Vragen? Neem dan contact op met Daniëlla van Gennep: 06 15 117 514.

-
JA, ik help dieren in nood!Doneer nu